صحن

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و دولت هیچ برنامه‌ای برای ادغام صندوق‌ بازنشستگی نفت با تأمین اجتماعی ندارند.

محمدحسن آصفری با بیان اینکه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در نشست خود با ادغام صندوق‌های کشوری و لشکری مخالفت کرد، گفت: اخیراً در جامعه موضوعی مطرح شده است که صندوق بازنشستگی نفت با صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی ادغام می‌شود، چنین طرح و لایحه‌ای اصلاً در دستور کار مجلس قرار ندارد و به‌طور کلی تصمیمی در این باره گرفته نشده است و هیچ پیشنهادی برای اینکه صندوق بازنشستگی نفت در صندوق تأمین اجتماعی ادغام شود وجود ندارد.

وی افزود: هدف مجلس و دولت حمایت از صندوق‌هاست و این حمایت‌ها در موضوع ادغام معنا پیدا نمی‌کند، بلکه مجلس و دولت می‌کوشند مطالبات صندوق از دولت اخذ شود، همچنین این صندوق‌ها تقویت شوند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس اظهار کرد: مجلس و دولت هیچ برنامه‌ای برای ادغام صندوق‌ بازنشستگی نفت با تأمین اجتماعی ندارند.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 3 =