کد خبر: 724
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۸

انواع وام‌های پرداختی به بازنشستگان

وام مصوبه وام جامع وام ازدواج وام تحصیلی وام ایثارگری وام ودیعه مسکن وام فوت

مقررات مربوط به وام‌های پرداختی به بازنشستگان

۱-از کلیه وام‌های پرداختی ۲% حق بیمه کسر می‌گردد . ۲-مجموع بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی نباید از میزان پنجاه درصد اصل مستمری تجاوز نماید . ۳-با توجه به نوع وام مدارک قابل ارائه متفاوت می‌باشد . ۴-همسران ازدواج مجدد مجاز به دریافت وام نمی‌باشند . ۵-بازنشستگان معوق مجاز به دریافت وام نمی‌باشند . ۶- بازنشستگان و بازماندگان که از وام مصوبه اسـتفاده نموده‌اند مجاز به دریافت وام جامع نمی‌باشند . ۷-در صورت فوت کارمند بازنشسته یا بازمانده مانده وام دریافتی شامل بخشودگی می‌گردد . ۸-ازدواج، اشتغال بکار و رسیدن به سن قانونی بازماندگان مشمول بخشودگی مانده وام دریافتی نمی‌گردد . ۹- وام ها در چارچوب بودجه تصویبی و بر اساس پراکندگی تعداد بازنشستگان در دفاتر نمایندگی صندوق‌ها توزیع و پرداخت می‌گردد . ۱۰-به وام های جامع، ازدواج، تحصیلی، فوت ومصوبه ۴%کارمزد تعلق می‌گیرد .

وام مصـوبـه

۱-مبلغ وام مصوبه در حال حاضر حداکثر ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که با توجه به مشکلات مطروحه توسط کارمندان بازنشسته و بازماندگان درموارد دیه، تصادف، آتش سوزی و.... پس از بررسی و تنظیم گزارش واحد مددکاری و تائید سلسله مراتب اداری قابل پرداخت می‌باشد. ۲-میزان مبلغ وام مصوبه قابل پرداخت پس از کسر مانده بدهی مبلغ وام جامع یا مصوبه (در صورت دریافت) تعیین و پرداخت می‌گردد . ۳-مبلغ وام پرداختی بر اساس پیشنهاد کارشناسی واحد مددکاری حداکثر تا سقف ۵۰ قسط متوالی قابل کسر می‌باشد .

وام جامع

مبلغ وام قرض الحسنه جامع در حال حاضر ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که برای موارد پیش بینی نشده و در صورت نیاز و ضرورت به متقاضیان پس از بررسی و احراز استحقاق پرداخت می‌گردد .

وام ازدواج

۱-مبلغ وام ازدواج در حال حاضر ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که با ارائه اصل عقدنامه و شناسنامه فرزند کارمند بازنشسته قابل پرداخت می‌باشد . ۲-تعداد وام ازدواج جهت فرزند کارمند بازنشسته نامحدود می‌باشد . ۳-حداکثر سقف زمانی تعیین شده جهت ارائه درخواست می‌بایست از ۱۸ ماه پس از تاریخ عقد تجاوز ننماید. ۴-مبلغ وام پرداختی در ۳۶ قسط متوالی از مستمری کارمند یا بازمانده کسر می گردد .

وام تحصیلی دانشجویی

۱-مبلغ وام تحصیلی دانشجوئی در حال حاضر ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که با ارائه اصل گواهی تحصیلی در سطح دانشگاه‌های معتبر قابل پرداخت می‌باشد . ۲-جهت هریک از فرزندان دانشجو کارمند بازنشسته درهر مقطع تحصیلی تنها برای یکبار وام مذکور قابل پرداخت می‌باشد . ۳-ارتقاء سطح تحصیلی بالاتر مشمول پرداخت مجدد وام می‌گردد . ۴- وام مذکور به تعداد فرزندان واجد شرایط قابل پرداخت می باشد . ۵- کارمند و همسر کارمند بازنشسته نیز می‌توانند از وام مذکور بهره‌مند گردند . ۶- مبلغ وام پرداختی در ۳۶ قسط متوالی از مستمری کارمند یا بازمانده کسر می گردد .

وام ایثـارگـری

۱-مبلغ وام ایثارگران در حال حاضر ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که با ارائه مدارک ایثارگری که در سیستم جامع ثبت گردیده قابل پرداخت می باشد . ۲-وام ایثارگران به ایثارگرانی که حداقل دارای ۶ماه حضور دواطلبانه به صورت بسیجی در جبهه و یا ۵% جانبازی و همسر شهیدان پرداخت می گردد . ۳-وام ایثارگران تنها برای یکبار قابل پرداخت می باشد . ۴-مبلغ وام پرداختی در ۳۶ قسط متوالی از مستمری کارمند یا بازمانده کسر می گردد . ۵ -به وام ایثارگران کارمزد تعلق نمی گیرد .

وام ودیـعه مسـکن

۱-مبلغ وام ودیعه مسکن در حال حاضر ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که با ارائه اجاره نامه رسمی قابل پرداخت می‌باشد . ۲-وام مذکور به بازنشستگان یا همسر کارمند بازنشسته / متوفی که از وام مسکن صندوق‌ها استفاده نکرده‌اند تعلق می‌گیرد . ۳-قرارداد اجاره می‌بایست دارای کد رهگیری و مدت اعتبار آن سپری نشده باشد. ۴-مبلغ وام پرداختی حداکثر در ۸۴ قسط متوالی قابل کسر می‌باشد . ۵-به وام مذکور ۱۲% کارمزد تعلق می‌گیرد .

وام فـوت

۱-مبلغ وام فوت در حال حاضر ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که با ارائه گواهی فوت قابل پرداخت می‌باشد . ۲-وام مذکور در صورت فوت همسر ، فرزند ، پدر و مادر خود بازنشسته قابل پرداخت می‌باشد . ۳-حداکثر تا سه فقره وام مذکور قابل پرداخت می‌باشد . ۴-مبلغ وام پرداختی در۳۶قسط متوالی ازمستمری کارمند یا بازمانده کسر می‌گردد . ۵-وام فوت کارمند بازنشسته به همسر بازمانده قابل پرداخت می‌باشد .

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =