کد خبر: 720
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۵
139403101110516635402234

شرایـط کلی وام مسکن

۱-کارمندان بازنشسته فاقد مسکن که در زمان اشتغال از وام مسکن استفاده ننموده‌اند . ۲- همسر کارمند بازنشسته متوفی که در زمان اشتغال از وام مسکن استفاده ننموده است . ۳-کارمندان بازنشسته که قبل از شروع جنگ تحمیلی از مزایای مسکن در شهرهای درجه یک مناطق جنگی ( خرمشهر– آبادان و قصرشیرین ) بهره مند و از وام مجدد ویژه جنگ زدگان نیز استفاده ننموده‌اند با ارائه مدارک مثبته مبنی بر عدم استفاده از ملک مزبور می‌توانند از وام بازنشستگان استفاده نمایند . ۴- متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از مزایای وام خرید شش دانگ واحد مسکونی به نام خود و یا با مشارکت همسر و فرزندان تحت تکفل که حداقل سه دانگ مالکیت به نام متقاضی انتقال یابد استفاده نمایند . ۵-کارمندان بازنشسته‌ای که دارای همسر بازنشسته شرکتی واجد شرایط می باشند می‌توانند به صورت مشترک و یا مستقل از مزایای وام فوق الذکر بهره مند شوند . تبصره : کارمندان بازنشسته ای که دارای همسر بازنشسته شرکتی واجد شرایط می باشند ،در صورت فوت همسر فقط یک فقره وام قابل پرداخت میباشد . ۶-رعایت ارزش کارشناسی ملک در ازای انتقال سهم مالکیت به همسر و فرزندان باید لحاظ گردد . ۷- متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با خرید شش دانگ ملک متعلق به همسر و فرزندان غیرتحت تکفل خود مشروط به اینکه قبلاً بر روی ملک معرفی شده سابقه مالکیت نداشته باشند از وام تصویبی بهره مند گردند . تبصره : عمر مفید ملک ارایه شده می‌بایست کمتر از ۲۰ سال باشد . مدت بازپرداخت تسهیلات وام مسکن اول، ۱۵ سال ( ۱۸۰ ماه) با اقساط پلکانی به شرح جدول ذیل می‌باشد :

نوع وام

میزان وام(میلیون) ریال

نرخ کارمزدسهم کارمند

نرخ کارمزدسهم کارفرما

مدت بازپرداخت( ماه )

میزان قسط ( ریال )

پنج سال اول

پنج سال دوم

پنج سال سوم

           خرید

۳۲۰

٪۱۴

-

۱۸۰

۲.۵۰۰.۰۰۰

۳.۷۵۰.۰۰۰

۴.۷۱۴.۰۰۰

۱۸۰

٪۱۰

٪۱۲

۱۸۰

۱.۰۰۰.۰۰۰

۱.۵۰۰.۰۰۰

۲.۴۱۳.۴۰۰

جمع

۵۰۰

 ۳.۵۰۰.۰۰۰

۵.۲۵۰.۰۰۰

۷.۱۲۷.۹۰۰

 احـداث بـنا

۱- متقاضیان واجد شرایط می توانند از مزایای وام احداث بنا در قالب وام مسکن اولیه و یا وام مسکن مجدد بر روی شش دانگ سند زمین ملکی متعلق به خود یا همسر پس از انتقال سه دانگ سهم مالکیت از زمین به نام خود بهره مند گردند . ۲- وام احداث بنا بر اساس پیشرفت عملیات درحال حاضر (۹۵/۱/۱ ) طبق جدول ذیل پرداخت می گردد :

مراحل پیشرفت بنا

وام مسکن اولیه

وام مسکن مجدد

 ( تبدیل به احسن )

مبلغ ( ریال )

سقف پرداخت

مبلغ ( ریال )

سقف پرداخت

پیش پرداخت

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

٪۳۰

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰

٪۶۰

۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۸۷.۵۰۰.۰۰۰

۲۱۲.۵۰۰.۰۰۰

٪۱۰۰

۷۵.۰۰۰.۰۰۰

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۳۷.۵۰۰.۰۰۰

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰

تبصره :درصورت پیشرفت بنا بالای ۶۰٪ ارائه گواهی عدم خلاف شهرداری الزامی است . ۳-کسر اقساط وام احداث به تناسب میزان وام از زمان پرداخت صورت می گیرد .

مدت استهلاک و نرخ تسهیلات

مدت بازپرداخت تسهیلات وام تبدیل به احسن ۱۰ سال (۱۲۰ماه ) با اقساط پلکانی به شرح جدول ذیل می‌باشد :

نوع وام

میزان وام (میلیون) ریال

نرخ کارمزد سهم کارمند (درصد)

نرخ کارمزد سهم کارفرما(درصد)

مدت بازپرداخت ( ماه )

میزان قسط ( ریال )

سه سال اول

 

سه سال دوم

سه سال سوم

تبدیل به احسن

۱۶۰

٪۱۵

-

۱۲۰

۱.۳۴۰.۰۰۰

۲.۰۰۰.۰۰۰

۳.۳۵۰.۰۰۰

۹۰

٪۱۰

۱۲

۱۲۰

۷۵۰.۰۰۰

۱.۲۵۰.۰۰۰

۱.۲۵۰.۸۴۰

جمع

۲۵۰

 

۲.۰۹۰.۰۰۰

۳.۱۲۵.۰۰۰

۴.۶۰۶.۸۴۰

 میزان تسهیلات

۱-میزان تسهیلات مسکن معادل صددرصد ارزش ملک معرفی شده در حال حاضر (۹۵/۱/۱) حداکثر ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد. ۲-میزان تسهیلات فقط برای یک بار و در موقع تقاضا بر اساس سیستم مکانیزه محاسبه و تعیین می‌گردد و پس از آن هیچ‌گونه تعدیل و مابه‌التفاوتی ق

تسهیلات

۱-استفاده کنندگان از این دستورالعمل می‌توانند با دریافت وام خرید مسکن بانکی مبادرت به خرید واحد مسکونی نموده و سپس با رعایت سایر شرایط دستورالعمل از مزایای وام مسکن اول و مجدد صندوق بر روی مازاد ارزش ملک مورد رهن بانک بهره مند گردند . ۲-اخذ و ارائه موافقت کتبی بانک مبنی بر پذیرش ارتهان مازاد ارزش ملک نزد صندوق به عهده متقاضی می باشد . استفاده متقاضیان از وام جعاله ( تعمیرات ) بانک‌ها بر روی ملک مورد رهن صندوق بلامانع می‌باشد.۳-

میزان تسهیلات وام تعمیرات

۱- حداکثر میزان وام قابل پرداخت در حال حاضر(۹۵/۱/۱ ) ۶۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد و میزان وام استحقاقی متقاضیان با توجه به وام دریافتی و تعهدات ماهیانه تعیین می‌گردد . ۲- نرخ کارمزد وام تعمیرات مسکن به شرح جدول زیر میباشد :

نوع وام

   میزان وام (میلیون ریال)

نرخ کارمزد سهم کارمند

نرخ کارمزد سهم کارفرما

مدت باز پرداخت (ماه)

میزان قسط

 (ریال)

تعمیرات

۴۰

٪۱۶

-

۶۰

۸۷۴/۴۲۰

۲۲/۵

٪۱۰

٪۱۲

۶۰

۴۵۴/۰۰۰

جمع

۶۲/۵

۱/۳۲۸/۴۲۰
۳-مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه می باشد و در صورت درخواست وام گیرنده مدت استهلاک وام کاهش خواهد یافت ۴-از مبلغ وام پرداختی به متقاضی معادل ۲٪ تحت عنوان حق بیمه ، همزمان با پرداخت وام کسر می شود ۵-در صورت فوت وام گیرنده ، مانده بدهی وام تعمیرات اعطایی از محل حق بیمه وصولی بخشوده می‌شود

 فـک رهـن

کارمندان بازنشسته که قبلاً از وام مسکن استفاده نموده اند میتوانند نسبت به واریز باقیمانده بدهی وآزادنمودن ملک ازقید ارتهان صندوق اقدام نمایند که به این منظور میبایست به دفاتر نمایندگی محل سکونت خویش مراجعه نمایند. ضمنا در صورتی که میزان مانده بدهی کمتراز مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، بدون واریز بدهی می‌توانند درخواست فک رهن نمایند .بدیهی است کسر اقساط کماکان ادامه خواهد داشت.

وام مسکن مجدد ( تبدیل به احسن )

۱-آن دسته از کارمندان و یا همسر کارمند بازنشسته متوفی که در زمان اشتغال از وام مسکن استفاده نموده اند ، پس از گذشت مدت مقرر هشت سال از آخرین وام دریافتی می توانند از وام مسکن مجدد ( تبدیل به احسن ) بر روی پلاک جدید با رعایت دیگر شرایط برخوردار شوند . ۲- میزان تسهیلات وام تبدیل به احسن درحال حاضر (۹۵/۱/۱) مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد و باتوجه به تصمیم و اعلام هیئت مدیره نفت قابل افزایش می باشد

وثیقه

۱-تمامی ششدانگ ملک معرفی شده در قبال وام مسکن پرداختی به کارمند بازنشسته و یا همسر کارمند بازنشسته متوفی در رهن صندوق قرار خواهد گرفت ۲-هزینه های مربوط به ارزیابی و تهیه گزارش کارشناسی املاک معرفی شده در تـمام استان های کشور به عهده متقاضی می باشد ، بدیهی است استفاده از کارشناسان ارزیابی در سطح صنعت نفت بلامانع می باشد . ۳-هزینه های ثبتی و رهنی ملک به عهده وام گیرنده میباشد .

تعویض وثیقه

کارمندان بازنشسته و یا همسر کارمند بازنشسته متوفی که از وام مسکن استفاده نموده و قصد تعویض وثیقه را دارند، می‌توانند درخواست خود را همراه با ارایه مدارک ملک جدید به دفاتر نمایندگی در تهران و سایر شهرها تحویل نمایند.

بیمه وثائق

استفاده کنندگان از تسهیلات موضوع این آئین نامه ملزم می باشند ملک مورد وثیقه را در مقابل خسارات ناشی از آتش سوزی ، سیل ، زلزله ، سقوط ، هواپیما و انفجار به هزینه شخصی نزد شرکت های بیمه دولتی و یا خصوصی بیمه نموده و بیمه نامه را قبل از اخذ وام و تنظیم سند رهنی ارائه نمایند . بدیهی است قرارداد بیمه به نام وام گیرنده صادر می گردد .۱- مدیون می تواند مانده بدهی خود را در مقابل فوت نزد بیمه های معتبر کشوری به هزینه خود بیمه نماید ، در غیر اینصورت چنانچه وام گیرنده فوت نماید بازماندگان وی متعهدند اقساط مقرر را هرماهه به حساب صندوق پرداخت نمایند . بدیهی است ملک مورد وثیقه تا استهلاک تمامی دین در رهن صندوق ها باقی خواهد ماند . ۲-

 تعمیرات

 وام تعمیرات به متقاضیانی پرداخت می گردد که از آخرین وام مسکن و تعمیرات و همچنین از تاریخ بازنشستگی آنان حداقل پنج سال گذشته باشد .
تبصره ۱ : در حال حاضر پرداخت وام تعمیرات با رعایت شرط فوق به بازنشستگان قبل از ۸۴/۶/۳۱ قابل پرداخت می باشد .
 تبصره ۲ : وام مذکور صرفاً بر روی منازلی که کماکان در رهن صندوق قرار دارد ، و دارای مانده بدهی می باشد قابل پرداخت خواهد بود

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =