کد خبر: 6874
سرویس: گنجینه
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۸
  • خبرنگار: روابط عمومی
  • چاپ
آیین تجلیل از بازنشستگان نمونه صنعت نفت

آیین تجلیل از بازنشستگان نمونه، آیینی است که هر ساله برای بازنشستگان صنعت نفت برگزار می‌شود.

مراســم تجلیل از بازنشستگان نمونه صنعت نفت، با قرائت آیاتی از کلام خدا و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. آیین تجلیل از بازنشستگان نمونه، آیینی است که هر ساله برای بازنشستگان صنعت نفت برگزار می‌شود. هر چند، امســال، صندوق بازنشســتگی صنعت نفت، به عنوان میزبان این گردهمایی، به دلیل شیوع ویروس کرونا، با یکسری تنگناها مواجه بود، اما با این حال توانست با بهره‌مندی از شیوه‌نامه‌های بهداشتی، دعوت از مهمانان محدود و در مدت زمانی کوتاه، این مراسم را برگزار کند.

مهندس رحمتی: همه بازنشستگان صنعت نفت برای ما عزیزند

در این مراســم، مهندس محمد مهــدی رحمتی، رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشســتگی صنعت نفت، عالوه بر اینکه چهار نفر از بازنشســتگان را به عنوان بازنشســتگان نمونه صنعت نفت در سال ۹۸ معرفی کرد؛ از دو تن از افراد توانمند در شرکت‌های مرتبط با صندوق بازنشستگی نفت، نــام برد که این افراد، ۲پروژه مهم صندوق نفت را به اتمام رســانده بودند و این پروژه‌ها، ظرف چند سال آینده، برای بازنشســتگان صنعت نفت و آیندگان، انتفاع زیادی ایجاد خواهندکرد. مهندس حمید قادری، مدیرعامل شرکت پترو پالایش کنگان و مهندس مجید حبیبی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه ســروک آذر، جزو آن دسته از مدیرانی هستند که در این مراسم، به خاطر کارهای ارزشمندی که برای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها انجام داده‌اند، تقدیر شدند. مهندس رحمتی در بخشــی از ســخنان خود، خطاب به بازنشستگان نمونه و مدیران توانمند صنعت نفت گفت: این مراســم، در حدی نیست که جوابگوی زحمات این عزیزان باشد و فقط خواســتیم بگوییم قبولتان داریم و خاطرتان برای همه ما، عزیز و ارزشــمند اســت. وی افزود: همه‌ی بازنشستگان صنعت نفت برای ما محترم هستند و خودشان هم، قدر جایگاه خود را می‌دانند و آگاهند. برای همه آرزوی سلامتی و شادکامی دارم.

خانم زروانی: چهار نفر را به جای سه نفر انتخاب کردیم

ســپس، افخــم زروانی رئیس صندوق‌ها، درباره‌ی چگونگی معرفــی بازنشســتگان نمونه صنعت نفت توضیــح داد: هر ساله وزارت نفت، سهمی‌های سه نفره برای معرفی بازنشستگان نمونــه در نظر می‌گیرد و از ما می‌خواهد، با توجه به یکسری ملاک‌ها، افراد نمونه را معرفی کنیم. امســال ما به جای انتخاب ســه نفر، چهار نفر را در نظــر گرفتیم و اســامی را برای وزارت نفت فرســتادیم و خوشــبختانه هر چهار نفر پذیرفته شدند. وی افزود: ملاک انتخاب بازنشســته نمونه، فعالیت‌های ارزنده و تأثیرگذار آنان در "دوران بازنشســتگی" بوده است که مطابق فرآیند انتخاب کارکنان نمونه صنعت نفت در سال ۱۳۹۸، براساس دســتور ابلاغی وزیر محترم نفت و دستورالعمل انتخاب و تشــویق مدیران، کارمندان و بازنشســتگان نمونه صنعت نفت، ارزیابی و بر اســاس شــاخص‌های موردنظر، انتخاب شــدند. خانم زروانی، ضمن معرفی اجمالی بازنشســتگان نمونه صنعت نفت سال ۹۸، از حضور تک‌تک آنان در این مراسم، ابراز خوشحالی کرد.

معرفی چهار بازنشسته نمونه

پس از اتمام سخنان خانم زروانی، مراسم اهداء لوح و تندیس ماندگار به بازنشستگان نمونه صنعت نفت، آغاز شد و مهندس "الهه ابراهیم پور ضیائی"، دکتر "مهدی ماحوزی"، دکتر "ســیاوش منصوری حبیب آبادی" و دکتر سید "مهدی حسینی" به عنوان چهره‌های برگزیده و نمونه، در بین بازنشستگان صنعت نفت در سال ۹۸ انتخاب شدند. و در خاتمه از زحمات مدیران عامل شرکت پترو پالایش کنگان و شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر، قدردانی شد.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 11 =