بیست‌ودومین گزارش پیشرفت طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، وضعیت پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا را تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ گزارش داد.

بیست‌ودومین گزارش پیشرفت طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

برچسب‌ها