بیست‌ویکمین گزارش پیشرفت طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، وضعیت پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا را تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۳ گزارش داد.

بیست و یکمین گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

برچسب‌ها