به روایت آمار و ارقام آذرماه

افزایش تولید در نفت سپاهان، پتروپالایش کنگان و پتروشیمی خارک

شرکت‌های تولیدی و دیگر طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، از محل سودآوری خود ماهانه "حدود دوسوم منابع پرداختی مستمری و مقرری" به بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت را تامین می‌کنند. تحقق ظرفیت اسمی در ۲۹ماه گذشته یکی از اولویت‌های راهبردی به منظور افزایش بهره‌وری برای سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بوده است. تغییر در میزان تولید در شرکت‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها با محوریت توان بازار و ارزش‌های بنگاه اقتصادی انجام می‌شود.

افزایش تولید در نفت سپاهان، پتروپالایش کنگان و پتروشیمی خارگ

صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، همه تعهدات قانونی را با تکیه بر توان اقتصادی‌ خود انجام می‌دهد. از این رو، ارزیابی، نظارت و انتشار گزارش ماهانه آخرین وضعیت شرکت‌های تولیدی در حدود ۲ سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از عواید اقتصادی شرکت‌ها، ماهانه برای پرداخت مستمری و مقرری و باقیمانده به منظور توسعه و رشد سرمایه‌گذاری‌ها به جهت توان‌افزایی برای تحقق تعهدات پیش‌رو بکار گرفته می‌شود.

برچسب‌ها