میزان پیشرفت پروژه‌های گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در ۲ سال اخیر

پروژه‌های در دست اجرای گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در ۲ سال گذشته، پیشرفت قابل‌توجهی را شاهد بودند.

 شروع پروژه‌هایی مانند یوتیلیتی فاز دوم پتروپالایش کنگان،PDH/PP پتروشیمی آلای مهستان، واحدهای پایین دستی پتروشیمی دهلران و نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی صبا دهلران در ۲ سال اخیر بوده است.

میزان پیشرفت پروژه‌های گروه اقتصادی صندوق نفت

برچسب‌ها