گزارش شرکت ایکو در نشست هیئت‌رئیسه

شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت (ایکو) در پانصد و چهل و یکمین نشست هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت "در چارچوب برنامه نظارت و پایش شرکت‌ها" گزارش ارائه کرد.