گزارش شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی در هیئت رئیسه

مدیران شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) در نشست امروز یکشنبه (۴ تیرماه) هیئت‌رئیسه صندوق‌ها و در چارچوب برنامه پایش و ارزیابی شرکت‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها، آخرین وضعیت اقتصادی این شرکت را تشریح کردند.

برچسب‌ها