کد خبر: 7252
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۴
  • خبرنگار: روابط عمومی
  • چاپ
بازنشسته/پارک/فضای مجازی/سایت

پرسش‌های متداول هفته گذشته که به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۹۰۷ از سوی بازنشستگان و بازماندگان ارجمند ارسال شده بود پاسخ داده شد.

۱- فوق العاده ایثارگری به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: فوق العاده ایثارگری بر اساس مصوبه ۲۷۲۷ به بازنشستگان ایثارگر قبل از سال ۹۲ که سوابق ایثارگری آنان توسط کارفرما در سیستم جامع تغذیه شده باشد تعلق خواهد گرفت. 

۲- آیا وام ایثارگری به بسیجیان صنعت نفت که سابقه حضور در جبهه دارند تعلق می گیرد؟

پاسخ: چنانچه میزان زمان حضور در جبهه افراد منجر به ثبت وضعیت ایثارگری در پرونده اداری و استخدامی کارمند شده باشد در هنگام بازنشستگی نیز می‌توانند برای اخذ وام ایثارگران از طریق سامانه سما و در صورت عدم دسترسی به سامانه مذکور از طریق دفاترنمایندگی امور بازنشستگی محل اقامت اقدام نمایند.

۳- آیا به فرزند تک بازمانده حقوق صدرصد تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: بر اساس مندرجات فصل ۱۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت، سهم مستمری فرزند تک بازمانده محاسبه و پرداخت می‌گردد و هیچ گونه تغییری در آن حادث نشده است.

۴- پاداش تحصیلی و تسهیلات قرض‌الحسنه به دختر بازمانده که مستمری دریافت می‌کند تعلق نمی‌گیرد؟

پاسخ: پاداش تحصیلی ویژه فرزندان بازنشسته در قید حیات است. دختران بازمانده در صورت دارا بودن شرایط لازم می‌توانند از سایر انواع تسهیلات قرض الحسنه‌ای بهره‌مند شوند.

۵- آیا به تک بازمانده‌ای که ازدواج نکرده باشد و شوهر آن حین انجام وظیفه فوت کند مستمری کامل پرداخت می‌شود؟

پاسخ: بر اساس مندرجات فصل ۱۴ مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت، سهم مستمری تک بازماندگان محاسبه و پرداخت می‌گردد و تاکنون هیچ‌گونه تغییری در آن حادث نشده است.

۶- اگر شخصی در زمان اشتغال و استخدام سمت سازمانی مشخص داشته ولی در زمان بازنشستگی آن را بلاسمت بازنشسته کنند آیا در حقوق بازنشستگی تاثیری دارد یا خیر؟

پاسخ: به طور کل اگر بلا سمت شدن باعث کاهش حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستکی نشود در محاسبه مستمری زمان بازنشستگی نیز اثر ندارد. ضمنا فوق‌العاده حق‌مقام براساس آخرین پایه شخصی محاسبه می‌شود و حذف پست سازمانی تاثیری در محاسبه مستمری بازنشستگی ندارد.

۷- در صورت ادامه تحصیل بازمانده (همسر)  آیا وام تحصیلی تعلق می‌گیرد؟

پاسخ: وام تحصیل در مقابل ورود فرزندان بازنشستگان به مراکز آموزش عالی تعریف و پرداخت می‌شود.

۸- اگر فرزند دختر شاغل باشد و بیمه شده باشه؛ برای ازدواجش وام ازدواج شرکت نفت بهشون تعلق میگیره؟

پاسخ: وام ازدواج در مقابل ارائه اسناد ازدواج فرزندان بازنشسته پرداخت می‌گردد و اشتغال و بیمه پردازی فرزندان مذکور مانع از پرداخت وام ازدواج نخواهد شد.

۹- بازنشسته‌ای که ازدواج مجدد نمایید چگونه باید اطلاعات همسر خود را ثبت کند؟ برای مسائل درمان و حق علائه مندی؟

پاسخ: برای ثبت اطلاعات همسر جدید، ضروری است بازنشسته با در دست داشتن اسناد سجلی و عقد نامه دائمی به دفاتر نمایندگی امور بازنشستگی محل سکونت مراجعه نماید.

۱۰- برای فوت مادر یا پدر بازنشسته چقدر هزینه پرداخت می شود؟ آیا بصورت وام است یا بلاعوض؟

پاسخ: صندوق بابت فوت وابستگان درجه یک از جمله پدر و مادر به میزان ۶۰ میلیون ریال وام پرداخت می‌نماید.

۱۱- آیا پرداخت یارانه و وام سفر، هر سه سال یکبار هنوز برقرار هست؟ و تابع همان شرایط گذشته است با توجه به شیوع کرونا و محدودیت سفرها؟

پاسخ: از زمان شیوع بیماری کرونا کمک هزینه ورزش و سفر بازنشستگان و بازماندگان به صورت نقدی تحت عنوان سرانه ورزشی و گردشگری پرداخت می‌شود. این مبلغ سیصدهزار تومان است که ماهانه با مستمری پرداخت می‌شود. 

۱۲- آیا  نصف مبلغ تامین آتیه را در سن ۷۰ سالگی،  صندوق به بازنشستگان پرداخت می‌کند؟

پاسخ: خیر، هدف از طرح تامین آتیه بیمه نمودن کارمندان بازنشسته به منظور مساعدت به بازماندگان پس فوت وی است. لذا پرداخت زود هنگام همه و یا جزئی از آن به لحاظ مقررات موضوعیت ندارد.

۱۳- با توجه به اینکه سرمایه‌های صندوق تماما " مالکیتش مربوط به خود بازنشستگان و شاغلین می باشد آیا در صورت فوت بازنشسته و بازمانده طوری که دیگر هیچیک از افراد خانواده نمی‌توانند از مستمری و مزایای صندوق بازنشستگی مربوط به بازنشسته فوتی استفاده کنند تکلیف سهم بازنشسته که به نوعی یکی از سهامداران می باشد چه می شود؟

پاسخ: اعضای مشارک صندوق بازنشستگی صنعت نفت، به اعتبار پرداخت سهمین بازنشستگی (کارفرما ( ۱۹%) شاغل (۶%) ) مالک مشائی سرمایه‌های صندوق بوده، به عبارتی از مزایای این نوع از مالکیت مادام که خود و بازماندگان واجد شرایط آنان در قید حیات می‌باشند استفاده می‌نمایند.

۱۴- آیا هزینه فوت والدین مربوط به چند سال قبل قابل دریافت است؟

پاسخ: صندوق بابت فوت والدین صرفا به صورت وام مبلغی را پرداخت می‌کند. این نوع از وام مشمول زمان بوده و چنانچه در وقت مقتضی اقدام نشود از اولویت خارج می‌شود.

 ۱۵- آیا سهام شرکت اهداف به بازماندگان هم واگذار می‌شود؟

پاسخ:  در خصوص پرداخت سهام شیوه‌نامه اجرایی این برنامه در حال تدوین است لذا متعاقبا پس از تأیید و تصویب ارکان ذیربط بازار سرمایه «تقویم زمانی و چگونگی اجرای طرح واگذاری سهام» از طریق سایت صندوق به نشانی   www.oipf.ir  و  سامانه پیامکی اطلاع رسانی می‌شود. لذا در این زمینه تا اعلام جزئیات برنامه از مراجعه به نمایندگی‌ها خودداری فرمایید. 

۱۶- نحوه محاسبه (فرمول) مبلغ پرداختی بابت تامین آتیه به بازماندگان بازنشسته را اعلام نمایید؟

پاسخ: تسهیم و پرداخت مبلغ طرح تامین آتیه به بازماندگان همسر و فرزندان بازنشسته همچنین پدر و مادر بازنشسته مشروط بر اینکه ایشان در زمان حیات بازنشسته تحت تکفل وی بوده باشند، مطابق سهم الارث مندرج در گواهی انحصار وراثت صورت می پذیرد.

۱۷- اگر بازنشسته حکم بازنشستگیاش مفقود شده باشد باید به کجا مراجعه نماید؟

پاسخ: احکام بازنشستگی توسط کارفرمایان صادر میشود و دریافت مجدد آن نیز باید از طریق کارفرمای ذیربط صورت پذیرد.

۱۸- مبلغ وام ایثارگران (رزمنده) چقدر است؟ آیا درصد جانبازی و یا مدت حضور در جبهه بر روی مبلغ دریافتی وام تاثیر دارد؟

پاسخ: در حال حاضر سقف مبلغ وام ایثارگری ۵۰ میلیون ریال است و به ایثارگرانی تعلق خواهد گرفت که ایثارگری آنان در سامانه سما ثبت شده باشد.

۱۹ _ پرداخت مقرری ۱۰۰ درصدی برای تک بازمانده همسر چه موقع اجرایی می‌شود؟ 

پاسخ: مقرری همسر تک بازمانده از مردادماه امسال ۱۰۰ سهمی می‌شود. افزایش مقرری همسر تک بازمانده واجد شرایط از ۸۰ سهم به ۱۰۰ سهم از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اداری و استخدامی وزارت نفت با مصوبه روز سه شنبه (۱۲ مردادماه) هیات رئیسه صندوق‎‌های بازنشستگی صنعت نفت، اجرایی شد. 

 

معاونت امور بازنشستگی و رفاه 

پی‌نوشت: بازنشستگان و بازماندگان ارجمند سوالات خود درباره جزئیات خدمات را می‌توانند از کارشناسان نمایندگی صندوق‌ها در سراسر کشور پرسش نمایند. همچنین به سوال‌های متداول ارسالی به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۹۰۷ مانند نمونه بالا پاسخ داده می‌شود. همکاران بازنشسته و بازماندگان گرانقدر توجه فرمایند در برخی موارد پرسش‌ها دارای ابعاد خاص و فردی می‌باشد لذا اینگونه پرسش یا مسائل را با همکاران نمایندگی گفتگو کنید. 

لینک‌های دسترسی به پرسش و پاسخ‌های نوبت‌های پیشین  

۱. نوبت دوازدهم 

۲. نوبت یازدهم 

۳. آرشیو 

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =