نشست مسئولان صندوق‌ها با دبیر و اعضای هیئت اجرایی کانون‌ها

دبیر و اعضای هیئت اجرایی کانون‌های بازنشستگی صنعت نفت،روز سه‌شنبه (هشتم اسفندماه) با رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها دیدار و گفتگو کردند. در این نشست رئیس و جمعی از مدیران صندوق‌ها نیز حضور داشتند.