نشست بررسی آخرین وضعیت شرکت‌های خدمات پیمانکاری گروه اقتصادی صندوق‌ها

نشست شورای‌عالی پروژه‌های گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز چهارشنبه (۱۱بهمن‌ماه) در محل شرکت اهداف با حضور رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها و مدیران شرکت‌های پیمانکاری از جمله تاسیسات دریایی، توربوکمپرسور نفت و اویک برگزار شد.