« در مسیر خلق منابع پایدار » ۲۹ ماه پیشرفت مستمر

گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، طی ۲۹ ماه گذشته، طرح‌ها و پروژه‌های نیم‌راکد و راکد را با «برنامه‌های توسعه و پیشرفت مستمر» و با محوریت شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و سایر شرکت‌های مرتبط با گروه، به سامان رسانده است.

« در مسیر خلق منابع پایدار » ۲۹ ماه پیشرفت مستمر

برچسب‌ها