برگزاری دومین نشست کارگروه سلامت؛ ویژه کارکنان

دومین نشست کارگروه سلامت با حضور معاونان منابع‌انسانی، درمان و نمایندگان بخش‌های مرتبط از جمله حراست، امروز سه‌شنبه (۱۹ دی‌ماه) برگزار شد. یکی از محورهای مطرح شده برای این کارگروه افزایش سطح سلامت کارکنان و در پی آن افزایش بهره‌وری در ارائه خدمات به جامعه ذی‌نفعان است.