پایش تولید آبان‌ماه شرکت‌های تولیدی گروه‌ اقتصادی صندوق‌ها

دوازدهمین نشست شورای‌عالی برنامه‌ریزی و کنترل تولید روز شنبه (۱۹ آذرماه) با حضور رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و مدیران عامل شرکت‌های تولیدی گروه اقتصادی صندوق‌ها به‌منظور پایش وضعیت تولید در ماه آبان برگزار شد.

در بخشی از این نشست، نشان «تعالی» به حمید قادری، مدیرعامل شرکت پتروپالایش کنگان، به دلیل دریافت گواهی‌نامه دانش‌بنیان اهدا شد.