بیست و سومین گردهمایی سراسری کانون‌های بازنشستگان صنعت نفت

بیست و سومین گردهمایی سراسری کانون‌های بازنشستگان صنعت نفت در مشهد مقدس با حضور مدیران ارشد صندوق ها و مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت امروز چهارشنبه ( 1 آذر) برگزار شد.

عکس های این گزارش توسط زائرسرای صنعت نفت تهیه شده است.