گزارش شرکت پارس پنگان در نشست هیئت‌رئیسه صندوق‌ها

شرکت پارس پنگان در پانصد و پنجاه و چهارمین نشست هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت روز یکشنبه (۲۸ آبان‌ماه) در چارچوب برنامه نظارت و پایش شرکت‌ها گزارش فنی و اقتصادی ارائه کرد.