شانزدهمین گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، وضعیت پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا را تا پایان مهرماه ۱۴۰۲ گزارش داد.

شانزدهمین گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

برچسب‌ها