نشست هم‌اندیشی در خصوص بازنشستگان کد ۲۳

نشست هم‌اندیشی با حضور نمایندگان منتخب مجمع کانون‌ها، مدیران و کارشناسان صندوق‌ها، چهار شرکت اصلی و ادره کل تدوین مقررات در خصوص بازنشستگان کد ۲۳ روز دوشنبه (هشتم آبان‌ماه) در محل صندوق‌ها برگزار شد.