• کد خبر: 9404

خلق منابع پایدار و افزایش بهره‌وری در پرتو توسعهٔ فعالیت‌های دانش‌بنیان

صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در 2 سال گذشته راهبرد خلق منابع پایدار و افزایش بهره‌وری را عملیاتی کرده است در این چارچوب توسعهٔ فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از محورهای کاربردی مدنظر قرار گرفته است.

خلق منابع پایدار و افزایش بهره‌وری در پرتو توسعهٔ فعالیت‌های دانش‌بنیان

برچسب‌ها