چهاردهمین گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، وضعیت پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا را تا پایان مردادماه ۱۴۰۲ گزارش داد.

چهاردهمین گزارش پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

برچسب‌ها