پنجاه و دومین نشست شورای عالی راهبردی پروژه‌ها

پنجاه و دومین نشست شورای عالی پروژه‌های گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در محل شرکت اویک و با حضور رئیس هیئت‌رئیسه برگزار شد. طرح‌ها و پروژه‌های گروه اقتصادی صندوق نفت در کمتر از ۲ سال گذشته، تحولات و پیشرفت‌های با اهمیت و محسوسی را شاهد بوده است.