تداوم نشست های شورای عالی پروژه ها

مدیران شرکت‌های پروژه محور گروه اقتصادی صندوق ها، روز چهارشنبه (۳۱ خردادماه) در نشست شورای عالی پروژه ها با حضور رئیس هیئت‌رئیسه و مدیر عامل شرکت اهداف، گزارش روند پیشرفت پروژه ارائه کردند.

برچسب‌ها