یازدهمین گزارش از پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

گروه اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، وضعیت پیشرفت پروژه‌های در دست اجرا را تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ گزارش داد.

یازدهمین گزارش از پیشرفت ماهانه طرح‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها

برچسب‌ها