گزارش مدیران شرکت سوخت‌رسانی اوج در هیئت‌رئیسه صندوق‌ها

مدیران شرکت سوخت‌رسانی و خدمات فرودگاهی اوج در پانصدوسی‌دومین نشست هیئت‌رئیسه صندوق‌ها و در چارچوب برنامه پایش و ارزیابی شرکت‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها، روز دوشنبه (۴ اردیبهشت‌ماه) آخرین وضعیت اقتصادی این شرکت را تشریح کردند.

برچسب‌ها