دیدار و گفتگوی اعضای هیئت‌اجرایی با رئیس هیئت‌رئیسه و رئیس صندوق‌ها

دبیر و اعضای هیئت‌اجرایی کانون‌های بازنشستگان صنعت نفت، روز دوشنبه (۸ اسفندماه) با رئیس هیئت‌رئیسه و رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، دیدار و گفتگو کردند.

برچسب‌ها