بازدید رئیس هیئت‌رئیسه از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در چارچوب برنامه پایش شرکت‌های گروه اقتصادی صندوق‌ها، روز دوشنبه (۱۰ بهمن‌ماه) از شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی بازدید کرد.