سفر معاون درمان صندوق‌ها به شهر اراک

معاون سلامت، بهداشت و درمان صندوق‌ها با مسئولان سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت استان مرکزی، با حضور دست اندرکاران کانون بازنشستگان صنعت نفت اراک روز شنبه (۲۴ دی‌ماه) دیدار و در خصوص مسائل حوزه سلامت، بهداشت و درمان گفتگو کرد.