تشریح ابعاد طرح پس‌انداز مسکن برای بازنشستگان صنعت نفت

نشست تشریح طرح پس‌انداز مسکن بازنشستگان صنعت نفت، روز دوشنبه (۲۶ دی‌ماه) در محل کانون ایران، با حضور معاون رفاه و بازنشستگی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت برگزار شد.