برنامه‌های بازدید از کانون‌ها به ایستگاه نجف‌آباد رسید

معاونان بازنشستگی، درمان و مدیر امور مناطق و نمایندگی‌های صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز چهارشنبه ( ۷ دی‌ماه) با حضور رئیس کانون بازنشستگان اصفهان با رئیس و اعضای هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان صنعت نفت نجف‌آباد دیدار و گفتگو کردند.