گزارش تصویری از سومین روز اجلاس کانون‌های بازنشستگی

نشست سومین روز بیستمین اجلاس کانون‌های بازنشستگان صنعت نفت با حضور رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت، رئیس صندوق‌ها و عضو هیئت‌رئیسه به میزبانی شهر مقدس مشهد برگزار شد.