‌فعالیت ۴۶ نمایندگی صندوق‌ها در کشور 

چهل و شش نمایندگی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در سراسر کشور در حال ارائه خدمات به بازنشستگان هستند.

صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در کشور دارای ۴۶ نمایندگی است که انواع خدمات اداری از طریق آنها ارائه می‌شود. در کنار نمایندگی‌ها، هفده رابط نیز فعالیت دارند.