• کد خبر: 7189

برگزاری سی‌ونهمین نشست کارگروه سلامت

سی‌ونهمین نشست کارگروه سلامت الکترونیک روز دوشنبه (۲۱ تیرماه) با هدف بررسی پیشرفت استقرار سامانه سلامت الکترونیک نفت (آسان) در محل صندوق برگزار شد. تک عکس/

برچسب‌ها