دیدار صمیمی بازنشستگان با رئیس منطقه ۳

جمعی از بازنشستگان ارجمند ساکن شاهین‌شهر با رئیس منطقه سه صندوق‌ها، دیدار و گفتگو کردند.

این دیدار و گفتگوی کوتاه، قبل وضعیت قرمز ناشی از کرونا انجام شده است. (این تصاویر توسط بازنشستگان ارسال شده است)

برچسب‌ها