• کد خبر: 6603

# فعالیت های ورزشی

جلوه‌ای از حضور ورزشی بازنشستگان نفت (تصویر آرشیوی و مربوط به قبل از شیوع ویروس کرونا است)