• کد خبر: 5847

پوستر / لزوم رعایت فاصله اجتماعی

صندوق های بازنشستگی صنعت نفت ضمن انتشار اخبار مربوط به پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، ۲ پوستر با مفهوم رعایت فاصله اجتماعی را منتشر و چاپ کرد.

برای دریافت فایل (PDF)  چاپی پوسترها و استفاده بیشتر  اینجا و اینجا  کلیک کنید.