• کد خبر: 3957
کارگاه آموزشی دو روزه ویژه کارکنان مناطق صندوق ها با هماهنگی و نظارت واحد آموزش و توسعه مدیریت معاونت منابع انسانی و پشتیبانی در زائرسرای نفت مشهد برگزار شد.گفتنی است در بخشی از این کارگاه آموزشی مهندس افخم زروانی حضور یافت.