• کد خبر: 3924
رئیس صندوق های بازنشستگی صنعت نفت امروز در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی ویژه کارکنان مناطق، از منطقه شش (مشهد مقدس) بازدید و با کارکنان این منطقه دیدار کرد. در این بازدیدمعاون بازنشستگی و رفاه ، معاون منابع انسانی و پشتیبانی وی را همراهی کردند.