کارت

اقلام پرداختی سرانه‌های نقدی ورزش و معیشت مندرج در صورتحساب مستمری/ مقرری بازنشستگان و بازماندگان صنعت نفت افزایش یافت.

متناسب‌سازی میان مبالغ دریافتی شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت از راهبردهای صندوق های بازنشستگی صنعت نفت است. در همین چارچوب، به دنبال درخواست صندوق‌ها، عناصر پرداختی در قالب نفت کارت به بازنشستگان متناظر با شاغلان در اداره کل تدوین و مقررات وزارت نفت بررسی شد.

بر اساس اعلام نظر اداره یاد شده، مبالغ کمک رفاهی و هزینه غذا به میزان دو میلیون و دویست هزار تومان برای ۲۲ روز کاری، به عنوان کمک هزینه غذا (کمک رفاهی) برای شاغلان است.  

اما مبالغ مربوط به سرانه ورزش از مبلغ ۴۵۰ هزار تومان ماهانه به مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان برای بازنشستگان افزایش می‌یابد. البته برای بازنشستگان مجرد این عدد ۵۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

بن کالای اساسی نیز در متناسب سازی برای بازنشستگان مبلغ ۷۰۰ هزار تومان است، از این رو چون از پیش مبلغ ۶۵۰ هزار تومان در این خصوص پرداخت شده است، این ردیف به ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

بنابراین با توجه به اقلام پرداختی سرانه‌های نقدی ورزش و معیشت مندرج در صورتحساب مستمری/ مقرری بازنشستگان متاهل این ردیف‌ها سرجمع ۹۰۰ هزار تومان و در خصوص بازنشستگان مجرد سرجمع ۱۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =