کد خبر: 743
سرویس: خدمات رفاهی
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۵۸
bashgah

شرح خدمت :

تسهیلات باشگاهی در مجموعه خدمات رفاهی از امتیازاتی است که کارکنان صنعت نفت همواره از آن بهره مند بوده اند. برابر مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بازنشستگان و خانواده های آنان نیز می توانند از اینگونه تسهیلات استفاده نمایند. شرکتهای تابعه صنعت نفت در شهرهای بزرگ با احداث باشگاههای فرهنگی- ورزشی در ارتقای سطح خدمات باشگاهی اهتمام داشته و در شهرهای کوچک نیز با عقد قرارداد با بخش خصوصی امکان استفاده از اینگونه خدمات را برای کارکنان خویش ایجاد نموده اند. امور بازنشستگی با همکاری شرکتهای تابعه در پی آن است که امکان استفاده از تسهیلات موجود را برای عزیزان بازنشسته فراهم نمایند و اداره خدمات رفاهی امور بازنشستگی بطور جدی در جلب همکاری و مساعدت شرکتها و توسعه این خدمات داشته و خواهد داشت.

مقررات و شرایط :

1- کلیه مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که مجاز به استفاده از خدمات باشگاهی می باشند. 2- استفاده از خدمات باشگاهی منوط به داشتن امکانات و همکاری شرکتهای تابعه دارای تأسیسات باشگاهی میباشد . بدیهی است در شهرستانهایی که فاقد امکانات باشگاهی باشد امور بازنشستگی مستقیماً نسبت به عقد قرارداد اقدام خواهد نمود . 3- هزینه تسهیلات باشگاهی از محل بودجه خدمات رفاهی که توسط کارفرما بطور سرانه به امور مالی صندوقها پرداخت می نماید تامین می شود . 4- تعداد دفعات استفاده از غذای باشگاهی و سرویسهای ورزشی و فرهنگی تابع مقررات عمومی است که در این خصوص از سوی تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی ابلاغ می گردد. 5- امور بازنشستگی مجاز است با توجه به بودجه و امکانات واگذاری نسبت به تعدیل تسهیلات باشگاهی اقدام نماید. 6- هر بازنشسته صرفاً مجاز از استفاده از تسهیلات باشگاهی یک شهر محل سکونت خود بوده و کلیه اعضای خانواده بایستی از تسهیلات باشگاهی همان شهر استفاده نمایند. 7- در شهرستانهایی که بن غذای باشگاهی توسط دفتر نمایندگی توزیع می گردد، مراجعه حضوری مستمری بگیر الزامی بوده و بن غذا صرفاً به شخص بازنشسته در قبال امضای دفتر مربوطه تعلق می گیرد. مدارک لازم : 1- درخواست کتبی بازنشسته 2- ارائه کارت شناسایی مستمری بگیر نحوه اقدام : 1- متقاضی با همراه داشتن مدارک در تهران به خدمات رفاهی و دفاتر نمایندگی شرق و غرب و جنوب و در شهرستانها به دفاتر نمایندگی امور بازنشستگی مراجعه می نماید. 2- واحدهای ذیربط پس از بررسی مدارک و حصول اطمینان از استحقاق قانونی افراد متقاضی نسبت به صدور معرفی نامه به خدمات اداری اجتماعی شرکت ذیربط یا باشگاه ارائه دهنده تسهیلات باشگاهی اقدام می نماید. 3- کارت استفاده از تسهیلات توسط باشگاه مربوطه صادر و ارائه می گردد. 4- در شهرستانهایی که بن غذای باشگاهی ارائه می گردد، متقاضی موظف است شخصاً به دفاتر نمایندگی مراجعه و بن های غذا باشگاهی مربوط به مراکز طرف قرارداد را برای نوبت ماهیانه دریافت نمایند. واحد مجری : خدمات رفاهی امور بازنشستگی / کانونها و نمایندگی های امور بازنشستگی

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =