کد خبر: 707
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰
Male Judge Signing Document At Desk

کلیه کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترم می توانند با ارائه وکالتنامه از طریق وکیل خود با رعایت مقررات مربوطه اقـدام بـه دریـافت مستـمری و دیگر مطالبات خود نمایند .

کیفیت وکالتنامه

 1. کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترمی که در داخل کشور اقامت و تمایل به دریافت مستمری از طریق وکیل دارند ، باید نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی محضری که در یـکی از دفـاتر اسنـاد رسمی کشور تـهیه و تنـظیم می شود اقدام نمایند.
 2. کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترمی که در خارج از کشور اقامت وتمایل به دریافت مستمری از طریق وکیل دارند ، ملزم اند نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی که توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت تهیه و تنظیم می شود اقدام نمایند.
 3. وکالتنامه های تنظیم شده در داخل کشور می بایست ممهور به مهر برجسته دفتر خانه اسناد رسمی باشد.
 4. وکـالتنـامه های تنـظیم شده در خـارج از کشـور ،مـی بـایست ممهور بـه مـهر برجسته سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.
 5. وکالتنامه می بایست دارای شماره و تاریخ تنظیم  باشد.
 6. لازم است در متن وکالتنامه و در قسمت مورد وکالت به مورد مراجعه به صندوق های بازنشستگی ، پس انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت و یا مراجعه به بانک های کشور به منظور دریافت مستمری و سایر مطالبات اشاره شده باشد .
 7. وکالتنامه تا زمانی که گواهی عدم عزل وکیل توسط موکل ارائه نشده ، قابل استناد ودارای درجه اعتبار است .
 8. فرزندان دختر ساکن خارج از کشور می بایست در سال برای یک نوبت به منظور تمدید پرداخت مستمری به دفاتر نمایندگی مراجعه نمایند .

مدارک مورد نیاز

 1. اصل وکالتنامه
 2. تصویر وکالتنامه که مهمور به مهر برابر اصل باشد .
 3. اصل گواهی احراز حیات

توجه 1 : درصورت ارائه وکالتنامه به تاریخ روز نیاز به ارائه همزمان گواهی احراز حیات نیست .

توجه 2 اصل وکالتنامه باید نزد موکل باقی بماند . لذا پس از رؤیت و تطبیق آن با تصویر وکالتنامه به موکل عودت داده می شود .

مدت زمان قابل تمدید پرداخت مستمری به وکیل : مبنای تاریخ تمدید مجوز پرداخت مستمری به موکلین ،" زمان رویت و تائید در قید حیات بودن موکل " است .

مدت زمان قابل تمدید برای کارمند بازنشسته

 1. برای کارمندان بازنشسته ای که شخصاً مراجعه و اقدام به تکمیل فرم گواهی احراز حیات می کنند از تاریخ مراجعه به مدت یک سال مجوز پرداخت صادر می شود .
 2. برای کارمندان بازنشسته ای که وکالتنامه یا گواهی احراز حیات را از خارج کشور ارسال می کنند ، از تاریخ تائید کنسولگری جمهوری اسلامی یا پلیس محلی به مدت یک سال مجوز پرداخت صادر می شود .
 3. برای کارمندان بازنشسته ای که بعلت ناتوانی جسمی مراجعه برایشان میسر نیست پس از مراجعه و رویت مددکار در منزل و تائید در قید حیات بودن ،از تاریخ رویت به مدت یکسال مجوز پرداخت صادر می شود .
 4. برای کارمندان بازنشسته ای که از طریق سیستم نرم افزاری احراز حیات غیر حضوری ( ارتباط تصویری و صوتی ) نسبت به احراز حیات خویش اقدام می کنند . از تاریخ برقراری ارتباط به مدت یکسال مجوز پرداخت صادر می شود .

مدت زمان قابل تمدید برای بازماندگان

 1. برای بازماندگانی که شخصاً مراجعه و اقدام به تکمیل فرم گواهی احراز حیات می نمایند از تاریخ مراجعه به مدت 6 ماه مجوز پرداخت صادر می شود .
 2. برای بازماندگانی که گواهی احراز حیات خود را از خارج کشور ارسال کنند ، تا تاریخ تائید کنسولگری جمهوری اسلامی یا پلیس محلی مجوز پرداخت صادر می شود .
 3. برای بازماندگانی که به علت ناتوانی جسمی مراجعه برایشان میسر نیست پس از مراجعه و رویت مددکار در منزل و تائید در قید حیات بودن، از تاریخ رویت به مدت 6 ماه مجوز پرداخت صادر می شود .
 4. برای بازماندگانی که از طریق سیستم نرم افزاری احراز حیات غیرحضوری ( ارتباط تصویری و صوتی ) نسبت به احراز حیات خویش اقدام می نمایند ، تا تاریخ برقراری ارتباط مجوز پرداخت صادر می گردد .

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =