کد خبر: 701
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۱
aa

صدور کارت شناسایی

برای کلیه همکاران شاغلی که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند کارت شناسائی صادر می‌گردد. شایسته است به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده‌های احتمالی در مراقبت از کارت شناسایی خود کوشا بوده و در صورت مفقود شدن مراتب در اولین فرصت به واحد صدور کارت شناسائی دفاتر نمایندگی صندوق‌ها اعلام شود. مقررات مربوط به صدور کارت شناسایی : ۱- کارت شناسایی فقط برای کارمند بازنشسته و پس ازفوت جهت همسریا همسران کارمند بازنشسته /متوفی صادر می‌گردد. ۲-کارت شناسایی فقط به کارمند بازنشسته و در صورت عدم امکان مراجعه به همسر، فرزند ویا وکیل بازنشسته با ارائه شناسنامه و وکالتنامه پس از اخذ رسید تحویل خواهد شد. ۳- مسؤولیت صحت درج اطلاعات بر عهده بازنشسته و فرد تکمیل کننده فرم درخواست می‌باشد. ۴- به درخواست‌هایی که اطلاعات درج شده در آنها ناقص باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۵- برای فرزندان بازمانده مستمری بگیر کارت شناسایی صادر نمی‌گردد.

الف : صدور کارت شناسایی جهت بازنشستگان جدید :

برای کلیه بازنشستگان جدید با ارائه مدارک ذیل کارت شناسائی صادر می‌گردد. مدارک مورد نیاز : ۱- تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی ۲-رسید تحویل کارت شناسایی دوران اشتغال ۳-یک قطعه عکس 4 × 3 جدید

ب : صدور کارت شناسایی المثنی جهت بازنشستگانی که کارت آنها مفقود گردیده :

برای بازنشستگانی که به هر دلیل کارت شناسائی‌شان مفقود گردیده پس از تکمیل فرم درخواست وارائه تعهد مجدداً کارت شناسایی صادر می‌گردد . لازم به ذکر است درصورت تعدد مفقودی کارت شناسایی در مراحل بعدی با اخذ جریمه و واریز آن به حساب اعلامی و ارائه رسید پرداخت کارت شناسایی المثنی ۱صادر می‌گردد. مدارک مورد نیاز : ۱-تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی ۳-تکمیل فرم تعهد ۴-یک قطعه عکس 4 × 3 جدید ۵-رسید قبض واریزی دوم به بعد ج : صدورکارت جهت بـازنشستگان که کارت شناسائی‌شان مخدوش شده: برای بازنشستگانی که به هردلیل کارت شناسائی‌شان مخدوش گردیده پس از تکمیل فرم درخواست مجددا کارت شناسایی صادر می‌گردد. شایسته است کلیه همکاران بازنشسته در حفظ و نگهداری کارت شناسائی خود نهایت دقت را به عمل آورند. مدارک مورد نیاز : ۱-تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی ۲-ارائه کارت مخدوش شده ۳-یک قطعه عکس 4 × 3 جدید د : صدور کارت شناسایی جهت همسر یا همسران کارمند متوفی : پس از فوت کارمند بازنشسته برای همسر یا همسران ایشان کارت شناسایی صادر می‌شود . مدارک مورد نیاز : ۱-تکمیل فرم درخواست صدور کارت شناسایی ۲- یک قطعه عکس 4 × 3 جدید ۳-تحویل کارت شناسایی کارمند بازنشسته / متوفی ۴-در صورت مفقود یا در دسترس نبودن کارت شناسایی کارمند متوفی تکمیل و ارائه فرم تعهدنامه از سوی متقاضی الزامی می‌باشد.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 0 =