کد خبر: 687
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱
6214203_604

شرح خدمت:

در راستای رفاه بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز ، تلاش گردیده که در تمامی شهرستانها و در کلیه بانکهای معتبر امکان پرداخت مستمری فراهم گردد. در حال حاضر بانکهای ملت ، تجارت و سپه در کلیه شهرستانها عاملیت پرداخت را بعهده دارند. در مواردی که مستمری بگیر بعلت مهاجرت از شهری به شهر دیگر و یا تغییر محله سکونت خویش ، تمایل به تغییر بانک محل دریافت مستمری را داشته باشد، ترتیبات لازم برای تغییر بانک محل دریافت مستمری وی پیش بینی گردیده شده است. مقررات و شرایط : 1- امور مالی صندوقها ، اجرای تمهیدات لازم را برعهده دارد که در هر یک از شهرستانهای محل سکونت بازنشستگان ، با تعیین بانکهای عامل ، رعایت تنوع و مدنظر قرار دادن تعدد شعب بانکها با عنایت به گستردگی هر شهرستان سهولت دریافت مستمری را مقدور گرداند. 2- امور بازنشستگی موظف است حسب درخواست متقاضی ، از طریق هماهنگی با امور صندوقها در اسرع وقت امکان دریافت مستمری در محل مورد تقاضا را فراهم نماید. مدارک لازم : 1- تقاضای کتبی مستمری بگیر مبنی بر تغییر محل دریافت مستمری متضمن معرفی مشخصات و آدرس بانک مورد تقاضا 2- فرم افتتاح حساب در محل مورد تقاضا نحوه اقدام : 1- متقاضی در تهران با مراجعه به خدمات اداری امور بازنشستگی و در شهرستانها با مراجعه به دفاتر نمایندگی صندوق ها نسبت به انتخاب بانک و شعبه مورد نظر از طریق مطالعه دفترچه آمار و اطلاعات بانکهای عامل پرداخت مستمری اقدام می نماید. 2- فرم افتتاح حساب را از خدمات اداری یا دفاتر نمایندگی تحویل گرفته و پس از مراجعه به بانک منتخب برای افتتاح حساب ، فرم مذکور را پس از تکمیل ممهور به مهر بانک می نماید. 3- متقاضی فرم تکمیل شده را به انضمام یک در خواست کتبی به خدمات اداری یا یکی از دفاتر نمایندگی صندوق ها تحویل می نماید. 4- تقاضای رسیده و فرم افتتاح حساب از طریق خدمات اداری امور بازنشستگی به حسابداری مستمریها ارسال می گردد. 5- حسابداری مستمری ها به استناد اعلامیه واصله در ماههای آتی نسبت به واریز مستمری به بانک و شعبه در خواستی اقدام می نماید. واحد مجری : خدمات اداری امور بازنشستگی

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =