کد خبر: 667
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲

www.oipf.ir

بازماندگان واجد شرایط حق خواهند داشت بر طبق شرایط و به میزانی که ذیلاً تعیین میگردد مستمری دریافت دارند، مشروط بر اینکه گواهی شهادت یا فوت و برگ حصر وراثت خود را به صندوق‌ها تسلیم نمایند به طوری که مدارک ارائه شده مورد قبول صندوق‌ها قرار گیرد .

افـراد واجـد شرایط

۱- همسر یا همسران دائمی متوفی ۲- فرزندان ذکور زیر ۲۰ سال و چنانچه در سطح دانشگاه مشغول به تحصیل باشند تا سن ۲۵ سال با ارائه گواهی تحصیلی در هر ترم تحصیلی. ۳- فرزندان اناث تا زمانی که ازدواج ننموده و شاغل نباشند و یا بعد از ازدواج متارکه نموده و یا همسرشان فوت کرده و تحت پوشش بیمه خدمات تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی کشور نباشندو ۴-بازماندگان محجور و از کارافتاده کلی (معلولیت دائم) در صورت ارائه مجوز لازم از کمیسیون پزشکی وزارت نفت و یا مراجع ذیصلاح (قوه قضائیه). ۵- پدر و مادر کارمند که در زمان حیات تحت تکفل باشند. ۶- در صورتی که با تشخیص شورای عالی پزشکی بهداشت ودرمان صنعت نفت زمان حیات از کارافتادگی کلی دائم شوهر محرز شده و تحت تکفل همسر خود بوده باشد و نیز تحت پوشش هیچ صندوق حمایتی و بازنشستگی دیگر قرار نداشته باشد، بر اساس این مقررات از مستمری کارمند اناث برخوردار خواهد شد. ۷-خواهرانی که در چارچوب مقررات در زمان حیات و در سن قانونی تحت تکفل قرار گرفته تا زمانی که ازدواج ننموده و شاغل نباشد. ۸- برادر کارمند که در زمان حیات در چارچوب مقررات تحت تکفل قرار گرفته باشد. ۹- نوه کارمند که در زمان حیات در چارچوب مقررات تحت تکفل قرار گرفته باشد.

مقررات مربوطه:

1- بازماندگان محترم جهت استمرار پرداخت مستمری می‌بایست حداکثر ۹ماه پس از تاریخ فوت نسبت به تهیه و ارائه گواهی انحصار وراثت اقدام نمایند. 2- فرزندان دختر زیر ۲۰سال به محض رسیدن به سن ۲۰سالگی می‌بایست جهت استمرار مستمری نسبت به ارسال تعهدنامه رسمی محضری، فرم ضمانت دو کارمند ضامن و کپی شناسنامه از تمامی صفحات اقدام نمایند. 3- به فرزندان پسر بالای ۲۰سال در صورت اشتغال به تحصیل در مقطع دانشگاهی تا سن ۲۵سالگی مستمری پرداخت می‌گردد. لذا ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در هر ترم تحصیلی جهت برقراری و استمرار پرداخت مستمری الزامی می باشد. 4- فرزندان دختر که در زمان فوت دارای سن بالای ۲۰سال می‌باشند می‌بایست در اولین فرصت نسبت به تهیه و ارائه فرم تعهدنامه رسمی محضری مبنی بر تجرد، عدم اشتغال به کار و فرم ضمانت دو کارمند ضامن که به تائید کارگزینی کارمندان ضامن رسیده باشد و جوابیه استعلام از اداره ثبت احوال و جوابیه استعلام از اداره تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی اقدام نمایند. 5- اصل مستمری کارمند برابر فرمول تسهیم مستمری بین بازماندگان واجد شرایط دریافت مستمری تقسیم می‌گردد. 6- علاوه بر مبلغ مستمری به همسر کارمند حق عائله و به هریک از فرزندان حق اولاد نیز پرداخت می‌گردد. در صورت ازدواج همسر مبلغ حق عائله‌مندی وتسهیلات خدمات درمانی و رفاهی قطع می‌گردد. 7- در صورت وجود دو همسر یا بیشتر مبلغ حق عائله به تساوی بین آنها تقسیم می‌گردد . 8- مبلغ عیدی سالیانه، بن نقدی و غیره برابر فرمول تسهیم بین بازماندگان واجد شرایط دریافت مستمری تقسیم می‌گرد. 9- در صورتی که فرزندان پسر به خدمت نظام وظیفه اعزام گردند، بدون در نظر گرفتن سن آنها نسبت به قطع مستمری و کلیه تسهیلات خدمات درمانی و رفاهی اقدام می‌گردد . 10- فرزندان دختر که تحت تکفل کارمند بوده‌اند چنانچه متارکه و یا شوهران آنان فوت نمایند با رعایت سایر شرایط نیز مشمول دریافت مستمری خواهند شد. 11- فرزندان دختر که بر اساس این مقررات مستحق دریافت مستمری می‌بـاشند، می‌بایستی به صندوق‌ها مراجعه و کتباً تقاضای برقراری مستمری بنمایند که در صورت واجد شرایط بودن، مستمری از تاریخ تقاضا توسط صندوق‌ها برقرار خواهد شد. 12- فرزندان دختر که تحت تکفل کارمندبوده‌اند، چنانچه از کار بیکار و شرایط دریافت مستمری از صندوق یا سازمان محل اشتغال خود را نداشته باشند با رعایت مقررات مربوطه مجدداً می‌توانند از سهم مستمری برخوردار گردند. 13- برخورداری فرزند خوانده از تسهیلات خدمات درمانی و رفاهی در زمان حیات کارمند و استفاده از سهم مستمری پس از فوت کارمند ممکن نمی‌باشد. 14- چنانچه خواهری تحت تکفل کارمند بوده ازدواج و سپس متارکه نماید مشمول برقراری مجدد و دریافت مستمری نخواهد بود.

مـدارک مورد نیاز

۱- تکمیل و ارائه فرم درخواست برقراری مستمری ۲- تصویر گواهی فوت کارمند ۳- تصویر شناسنامه باطل شده مرحوم ۴- تصویر شناسنامه همسر مرحوم ۵- تصویر شناسنامه فرزندان واجد شرایط دریافت مستمری ۶- تصویر شناسنامه والدین مرحوم در صورتی که تحت تکفل باشند. ۷- اصل فرم افتتاح حساب بانکی جهت هر یک از بازماندگان ۸- تصویر گواهی تحصیلی در سطح دانشگاه جهت فرزندان ذکور بالای ۲۰سال ۹-در صورت وجود بازمانده محجور و از کار افتاده کلی (معلولیت دائم) ارائه مجوز لازم از کمیسیون پزشکی وزارت نفت و یا مراجعه ذیصلاح (قوه قضائیه) ۱۰- تصویر صفحه اول دفترچه خدمات درمانی جهت فرزندان اناث بالای ۲۰سال و والدین مرحوم

توجه :

[lists sio_type="star" sio_txtcolor="#CD0C09"] به هنگام ارائه مدارک می‌بایست اصل مدارک رویت ومهمور به مهر برابر اصل گردد., کلیه بازماندگان محترم موظف می‌باشند در صورت هرگونه تغییر در وضعیت اشتغال، ازدواج، تحصیل مراتب را در اولین فرصت به امور اداری دفاتر نمایندگی صندوق‌ها اطلاع دهند. در غیر این‌صورت مسؤولیت هرگونه مشکل اداری و مالی متوجه ایشان و سایر بازماندگان می‌باشد., در صورت وجود هرگونه سؤال و یا مشکل مراتب را با مسئول واحد خدمات اداری دفاترنمایندگی صندوق‌ها مطرح و نسبت به رفع آن اقدام فرمائید. [/lists]

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =