کد خبر: 4964
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱

دستورالعمل اجرائی استفاده بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان از یارانه و وام سفر به شرح ذیل می باشد.

شرایط و مقررات

۱- یارانه و وام سفر هر سه سال یکبار قابل پرداخت است.

۲-  استفاده کنندگان از یکی از امکـانات اقامتگاه های محمودآباد، زائرسرای مشهد در فصل و یـا سایر اقامتگاه های تفریحی که صندوق ها در اختیار ذینفعان قرار می دهد در صورت بهره مندی، مجاز به استفاده از یارانه و وام سفر تا سه سال نخواهند بود.

۳- حداکثر مبلغ یارانه سفر ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت بلاعوض می باشد و وام سفر حداکثر به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با کارمزد ۴% و بازپرداخت ۱۲ قسط و صرفا" به بازنشسته می باشد.

۴- تسهیلات جهت سفـرهـای داخـلی و خـارجـی اعـم از زیـارتـی و سیاحتی قابل استفاده می باشد. 

۶- یارانه و وام سفر به بازنشسته و همسر بازنشسته فوتی قابل پرداخت می باشد.

۷- یارانه و وام سفر به مستمری بگیران معوق ؛ همسرانی که ازدواج مجدد نموده اند و مقرری بگیران هیات تجدید نظرقابل پرداخت نمی باشد.

۸- بازنشستگان و عائله ایشان در صورت بستری شدن در مراکز درمانی خارج از محل اقامت سکونت خویش؛ با در نظر گرفتن شرایط کلی استفاده از تسهیلات سفر و همچنین پس از بررسی و تائید مددکار، نمایندگی، منطقه با ارائه مستندات پزشکی و بستری مشمول دریافت یارانه و وام  سفر می باشند.

۹- در صورت عدم ارائه فاکتور معتبر در خصوص هزینه های سفر ، بـازپرداخت هـزینه ها بـا ارائه فـرم تکمیل شده و تـایید نمایندگی های مبـدا و مقصد انجام می پذیرد.

۱۰- در زمان تکمیل فرم حضور شخص بازنشسته و یا همسر مستمری بگیر در نمایندگی الزامی است.

۱۱- پرداخت هزینه سفر به عتبات عالیات منوط به ممهور نمودن مهر ورود و خروج در گذرنامه ذینفعان خواهد بود.

تبصره ۱در صورت وجود بیش از یک همسر ،اخذ رضایت سایر همسر/همسران الزامی می باشد.

تبصره ۲: در صورت فوت بازنشسته مانده بدهی وام سفر از مستمری همسر یا مطالبات بازنشسته کسر خواهد شد.

مدارک موردنیاز

۱- تکمیل فرم های درخواست که به تائید نمایندگی رسیده باشد.

۲- ارائه مدارک ایاب و ذهاب ( بلیط هواپیما ؛ قطار و ... ) وگذرنامه برای سفرهای خارجی، صورتحساب واحـدهای اقـامتی ( هتل ؛ متل ؛ مهمانپذیر و ... ) و سایر هزینه های مرتبط با سفر .

۳- مـواردی که فـاقد اسناد هـزینه هستند بـا تکمیل فرم مربوطه و با تائید نمایندگی ها در مبدا و مقصد قابل پرداخت می باشد.   

تورهای یک روزه

۱- تـورهـای یک روزه بـا مشـارکت متقـاضیـان بصورت گروهی با هماهنگی منـاطق، نمـاینـدگی هـا، کـانـون ها بـرگـزار می گردد.

۲- مسئولیت اجرای سفرهای یکروزه با منـاطق ، نمـایندگی هـا ، کـانون ها می باشد.

۳- مشارکت صندوق ها در راستای کمک به تامین بخشی از هزینه های سفر می باشد.

۴- مبـلغ سرانـه کمک هـزینـه سفـر قـابـل پـرداخـت بـه بـازنشستـه و افـراد تحت تکفـل و بـازمـانـدگـان  مبلغ  6۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۵- متقاضیان منحصراً برای دو نوبت در سال می توانند از امکانات تـورگردشگری یک روزه بهره مند شوند.

۶- نمایندگی ها باید اسامی متقاضیان استفاده از سفر و همچنین صورت ثبت نام شده را قبل از اعزام جهت رعایت شرایط مندرج در بند ۴ در برنامه نرم افزاری صندوق ثبت نمایند.

۷- منـاطق، نمـایندگی هـا، کـانون ها پس از بـرگزاری سفر با ارسال اصل مدارک و همچنین فـرم پیوست بـه هزینه های انجام شده به مناطق مبادرت بـه تسویه حساب و دریـافت وجه می نمایند.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =