کد خبر: 4879
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴

دستورالعمل و نحوه استفاده از تسهیلات هزینه مراسم یادبود برای بازنشستگان صنعت نفت به شرح ذیل می باشد:

کمک هزینه مراسم یادبود بازنشسته متوفی

مقررات مربوطه

 1. در صورت فـوت کارمند بازنشسته نسبت به پرداخت مبلغ هزینه مراسم یـادبود بـرابر مقررات ( معادل 6 برابر آخـرین مستـمری کـارمنـد بـازنشستـه / متوفی ) بـه بازماندگان اقدام می گردد .

 2. در صورت فوت کارمند در ابتدای سال ( ‌فروردین یا اردیبهشت ماه ) بـه دلیل مشخص نـشدن نـرخ افزایش مستمری سال جدید، محاسبات پرداخت هزینه مراسم یادبود با نرخ سال قبل صورت پذیرفته و باقی مانده تحت عنوان ما به التفاوت قابل پرداخت می باشد .

 3. به بازماندگان مستمری بگیر ( همسر یا فرزندان ) در صورت فوت ، مبلغ هزینه مراسم یادبود تعلق نمی گیرد.

 4. مبلغ پرداختی بابت هزینه مراسم یادبود به صورت بلاعوض بوده و از مستمری بازماندگان کسر نمی شود.

 5. به منظور جبران بخشی از هزینه مراسم یادبود مقرر شد ، بازماندگان کارمندان بازنشسته متوفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ فوت به دفاتر نمایندگی مراجعه و روسای دفاتر بـه محض اطلاع از فـوت کـارمند بازنشسته نسبت بـه پـرداخت مبلغ علی الحساب هزینه مراسم یادبود اقدام نمایند.

 6. مبلغ هزینه مراسم یادبود جزو سهم الارث و ماترک نبوده و به فرد یا افرادی که هزینه مذکور را متقبل شده اند بـا ارائـه مـدارک مثبتـه و تشخیص صندوق ها پرداخت می گردد.

 7. جـهت سهولت در پرداخت در صورت نبـود خـواهان واجد شرایط در مرحله اول مبلغ به همسر کارمند پرداخت می گردد.

افراد واجد شرایط

 1. همسر یا همسران دائمی کارمند بازنشسته متوفی 

 2. درصورت در قید حیات نبودن همسر کارمند بازنشسته متـوفی، یکی از فرزندان مـرحوم مـی تواند پس از صدور گواهی انحصار وراثت بـه نمایندگـی و اخذ وکالت از دیگر بازماندگان نسبت بـه دریـافت هزینه مراسم یادبود اقدام کند.

 3. در صورت نداشتن ورثه، وکیـل یـا اقوام می توانند با ارائه مدارک مثبته از قبیل گواهی انحصار وراثت، مدارک هـزینـه های انجـام شده، استشهاد محلی که بـه تـائید معتمدین و امـام جمـاعت مسجـد محـل زنـدگی کارمند متوفی رسیده باشد؛ پس از تائید معاونت بازنشستگی و رفاه نسبت بـه دریـافت مبـلغ هـزینه مـراسم یـادبود اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز

 1. تصویر گواهی فوت 

 2. تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی

 3. تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه همسر متوفی 

 4. تکمیل فرم تعهد دریافت هزینه مراسم یادبود

 5. فرم افتتاح حساب بـانکی در یـکی از بانک های طرف قرارداد با صندوق های بازنشستگی صنعت نفت

 6. رسید تحـویل پـرداخت علـی الحساب هزینه مراسم یادبود 

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =