کد خبر: 4632
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۴

دستورالعمل اجرایی پرداخت سهم مستمری فرزندان واجد شرایط کارمندان اناث متوفی به شرح زیر اعلام شد.

 شرایط فرزندان کارمندان اناث متوفی:

الف - فرزندان ذکور: فرزندان ذکور تا سن 20 سالگی و درصورتیکه ازدواج نکرده و به کار مشمول پرداخت حق بیمه / بازنشستگی اشتغال نداشته باشند و در یکی از موسسات رسمی آموزشی عالی یا حوزه های علمیه ( مورد تایید حوزه علمیه قم ) در مقاطع دانشگاهی / حوزوی به تحصیل اشتغال داشته باشند ، 25 سال تمام تعیین می گردد

ب - فرزندان مونث (دختر): مادام که ازدواج نکرده و شغل ( مشمول پرداخت حق بیمه /بازنشستگی ) نداشته باشند.

تبصره 1:فرزندان اناث در صورتیکه متارکه یا شوهر آنان فوت نماید با رعایت سایر شرایط براساس مقررات موضوعه مشمول دریافت مستمری می گردند.

تبصره 2: فرزندان مذکور بایستی شخصا به صندوق ها مراجعه و کتبا تقاضای برقراری مستمری نمایند که درصورت واجد شرایط بودن ، مستمری از تاریخ تقاضا برقرارخواهد شد.

1- فرزندان واجد شرایط که مشمول دریافت مستمری سهم پدر از سایر صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت می باشند ، فقط از یک مستمری به انتخاب خود بهره مند شده و بعد از آن اجازه تغییر آن را ندارند.

تبصره – فرزندان واجد شرایطی که عملا تحت تکفل پدر قرار دارند می توانند تا حصول شرایط یکی از شقوق بند 2- فوق از مستمری موضوع این دستور العمل بهره مند شوند.

2- فرزندان واجد شرایط دریافت ، مجاز به استفاده از خدمات رفاهی ، درمانی و تسهیلات به واسطه مادر متوفی  مصوبه نبوده و فقط می توانند طبق مقررات این دستورالعمل از سهم مستمری متعلقه بهره مند شوند.

تبصره 1- فرزندان واجد شرایطی که بجای دریافت مستمری پدر از صندوق صنعت نفت ، مستمری مادر را انتخاب می کنند ، از شمول محدودیت های بند 3- فوق خارج بوده و می توانند از مزایای متعلقه به واسطه شرایط زمان اشتغال / بازنشستگی پدر استفاده نمایند.

تبصره 2- در مورد فرزندان واجد شرایط دریافت مستمری پدر از سایر صندوقها چنانچه دریافت مستمری مادر را انتخاب نمایند جهت بهره مندی از مزایای جانبی ضمن استفاده از مستمری پدر، در صورتیکه سهم مستمری مادر بیشتر باشد فقط می توانند مابه التفاوت مستمری مادر نسبت به مستمری پدر را از صندوق بازنشستگی صنعت نفت دریافت نمایند.

 4- سهم مستمری فرزندان واجد شرایط تابع قواعد تسهیم مستمری طبق مقررات جاری تعیین و پرداخت می گردد.

 این مصوبه مانع اجرای مقررات صندوق تامین آتیه کارمندان درمورد بازماندگان واجد شرایط کارمندان متوفی نخواهد بود.

5- فرزندان کارمندان اناث که طبق مقررات موضوعه قبل از فوت مادر تحت تکفل وی بوده اند ، تابع مقررات مربوط از مستمری متعلقه و سایر مزایا بهره مند می شوند . این گروه از فرزندان از شمول مصوبه موضوع این دستورالعمل خارج می باشند . تاریخ اجرای این مصوبه / دستورالعمل 10/2/1396  می باشد و کارمندان اناثی که قبل از این تاریخ فوت نموده اند، فرزندان واجد شرایط آنان از تاریخ اجرا یا تقاضای کتبی هر کدام موخر باشد، مشمول مصوبه می شوند.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =