آخرین خبرها

اخبار صندوق ها

رویدادها

  • بازنشستگان فارس و پاییز

    بازنشستگان فارس و پاییز

    عکس مربوط به یکی از برنامه‌های گردشگری کانون بازنشستگان فارس است که پیش از شیوع کرونا انجام شده است.

اطلاعیه

انواع پرداختی

آموزش خدمات جدید سامانه سما

فرهنگی و آموزشی