خانه خدمات اداری و بازنشستگی وام‌های پرداختی به بازنشستگان

وام‌های پرداختی به بازنشستگان

انواع وام‌های پرداختی به بازنشستگان

وام مصوبه
وام جامع
وام ازدواج
وام تحصیلی
وام ایثارگری
وام ودیعه مسکن
وام فوت

مقررات مربوط به وام‌های پرداختی به بازنشستگان

۱-از کلیه وام‌های پرداختی ۲% حق بیمه کسر می‌گردد .
۲-مجموع بازپرداخت اقساط وام‌های دریافتی نباید از میزان پنجاه درصد اصل مستمری تجاوز نماید .
۳-با توجه به نوع وام مدارک قابل ارائه متفاوت می‌باشد .
۴-همسران ازدواج مجدد مجاز به دریافت وام نمی‌باشند .
۵-بازنشستگان معوق مجاز به دریافت وام نمی‌باشند .
۶- بازنشستگان و بازماندگان که از وام مصوبه اسـتفاده نموده‌اند مجاز به دریافت وام جامع نمی‌باشند .
۷-در صورت فوت کارمند بازنشسته یا بازمانده مانده وام دریافتی شامل بخشودگی می‌گردد .
۸-ازدواج، اشتغال بکار و رسیدن به سن قانونی بازماندگان مشمول بخشودگی مانده وام دریافتی نمی‌گردد .
۹- وام ها در چارچوب بودجه تصویبی و بر اساس پراکندگی تعداد بازنشستگان در دفاتر نمایندگی صندوق‌ها توزیع و پرداخت می‌گردد .
۱۰-به وام های جامع، ازدواج، تحصیلی، فوت ومصوبه ۴%کارمزد تعلق می‌گیرد .

وام مصـوبـه

۱-مبلغ وام مصوبه در حال حاضر حداکثر ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که با توجه به مشکلات مطروحه توسط کارمندان بازنشسته و بازماندگان درموارد دیه، تصادف، آتش سوزی و…. پس از بررسی و تنظیم گزارش واحد مددکاری و تائید سلسله مراتب اداری قابل پرداخت می‌باشد.
۲-میزان مبلغ وام مصوبه قابل پرداخت پس از کسر مانده بدهی مبلغ وام جامع یا مصوبه (در صورت دریافت) تعیین و پرداخت می‌گردد .
۳-مبلغ وام پرداختی بر اساس پیشنهاد کارشناسی واحد مددکاری حداکثر تا سقف ۵۰ قسط متوالی قابل کسر می‌باشد .

وام جامع

مبلغ وام قرض الحسنه جامع در حال حاضر ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که برای موارد پیش بینی نشده و در صورت نیاز و ضرورت به متقاضیان پس از بررسی و احراز استحقاق پرداخت می‌گردد .

وام ازدواج

۱-مبلغ وام ازدواج در حال حاضر ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که با ارائه اصل عقدنامه و شناسنامه فرزند کارمند بازنشسته قابل پرداخت می‌باشد .
۲-تعداد وام ازدواج جهت فرزند کارمند بازنشسته نامحدود می‌باشد .
۳-حداکثر سقف زمانی تعیین شده جهت ارائه درخواست می‌بایست از ۱۸ ماه پس از تاریخ عقد تجاوز ننماید.
۴-مبلغ وام پرداختی در ۳۶ قسط متوالی از مستمری کارمند یا بازمانده کسر می گردد .

وام تحصیلی دانشجویی

۱-مبلغ وام تحصیلی دانشجوئی در حال حاضر ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که با ارائه اصل گواهی تحصیلی در سطح دانشگاه‌های معتبر قابل پرداخت می‌باشد .
۲-جهت هریک از فرزندان دانشجو کارمند بازنشسته درهر مقطع تحصیلی تنها برای یکبار وام مذکور قابل پرداخت می‌باشد .
۳-ارتقاء سطح تحصیلی بالاتر مشمول پرداخت مجدد وام می‌گردد .
۴- وام مذکور به تعداد فرزندان واجد شرایط قابل پرداخت می باشد .
۵- کارمند و همسر کارمند بازنشسته نیز می‌توانند از وام مذکور بهره‌مند گردند .
۶- مبلغ وام پرداختی در ۳۶ قسط متوالی از مستمری کارمند یا بازمانده کسر می گردد .

وام ایثـارگـری

۱-مبلغ وام ایثارگران در حال حاضر ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که با ارائه مدارک ایثارگری که در سیستم جامع ثبت گردیده قابل پرداخت می باشد .
۲-وام ایثارگران به ایثارگرانی که حداقل دارای ۶ماه حضور دواطلبانه به صورت بسیجی در جبهه و یا ۵% جانبازی و همسر شهیدان پرداخت می گردد .
۳-وام ایثارگران تنها برای یکبار قابل پرداخت می باشد .
۴-مبلغ وام پرداختی در ۳۶ قسط متوالی از مستمری کارمند یا بازمانده کسر می گردد .
۵ -به وام ایثارگران کارمزد تعلق نمی گیرد .

وام ودیـعه مسـکن

۱-مبلغ وام ودیعه مسکن در حال حاضر ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که با ارائه اجاره نامه رسمی قابل پرداخت می‌باشد .
۲-وام مذکور به بازنشستگان یا همسر کارمند بازنشسته / متوفی که از وام مسکن صندوق‌ها استفاده نکرده‌اند تعلق می‌گیرد .
۳-قرارداد اجاره می‌بایست دارای کد رهگیری و مدت اعتبار آن سپری نشده باشد.
۴-مبلغ وام پرداختی حداکثر در ۸۴ قسط متوالی قابل کسر می‌باشد .
۵-به وام مذکور ۱۲% کارمزد تعلق می‌گیرد .

وام فـوت

۱-مبلغ وام فوت در حال حاضر ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد که با ارائه گواهی فوت قابل پرداخت می‌باشد .
۲-وام مذکور در صورت فوت همسر ، فرزند ، پدر و مادر خود بازنشسته قابل پرداخت می‌باشد .
۳-حداکثر تا سه فقره وام مذکور قابل پرداخت می‌باشد .
۴-مبلغ وام پرداختی در۳۶قسط متوالی ازمستمری کارمند یا بازمانده کسر می‌گردد .
۵-وام فوت کارمند بازنشسته به همسر بازمانده قابل پرداخت می‌باشد .

Print Friendly, PDF & Email
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • زندگی نو شماره 260

    نشریه زندگی نو شماره 260 …
  • فرم ثبت نام المپیاد

  • ویدئو تست

مطالب بیشتر از این نویسنده sec esp
بارگذاری بیشتر در خدمات اداری و بازنشستگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *